+31 (0) 418 56 11 53 info@medtrading.nl
horeca-ventilatie-restaurant-1

Geuroverlast is een veelvoorkomend probleem voor bewoners van woningen in de buurt van horecazaken. Maar wat zijn de eisen die wet- en regelgeving stellen aan geur?

Regels omtrent geur

De regels omtrent geur zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit Milieubeheer en de Activiteitenregeling Milieubeheer. Hierin staat dat geurhinder voorkomen moet worden of beperkt moet worden tot een aanvaardbaar niveau. Wat een aanvaardbaar niveau is, wordt echter niet aangegeven.

In de toelichting op het Activiteitenbesluit Horeca is wel aangegeven dat als de uitstoot van geur overeenkomt met voedselbereiding in een huishouden, er geen extra eisen gesteld hoeven te worden. Maar als er sprake is van bedrijfsmatige voedselbereiding, dan moeten er wel maatregelen getroffen worden.

Maatregelen bij bedrijfsmatige voedselbereiding

Als er sprake is van bedrijfsmatige voedselbereiding, zijn er twee mogelijkheden:

Ten minste twee meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding gelegen bebouwing een afvoer plaatsen. Het afvoeren van de dampen en gassen van het bereiden van voedingsmiddelen geleid door een doelmatige ontgeuringsinstallatie.

Als er groot keukenapparatuur gebruikt wordt, moeten de dampen die vrijkomen bij het bereiden van voedingsmiddelen afgezogen worden en voordat ze in de buitenlucht worden afgevoerd, geleid worden door een doelmatig verwisselbaar of reinigbaar vetvangend filter.

Als de geurhinder boven een aanvaardbaar niveau komt door het slecht functioneren van de ontgeuringsinstallatie, kan de gemeente maatwerkvoorschriften opleggen met betrekking tot de uitvoering en het onderhoud van de ontgeuringsinstallatie of de plaats van de afvoerpijp. Ook kunnen eenvoudige maatregelen zoals het dichthouden van ramen en deuren op specifieke tijdstippen worden genomen.

Kosten en bouwvergunningen

Het aanleggen van een voldoende hoge afvoerpijp of een doelmatige ontgeuringsinstallatie kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Bovendien kan het plaatsen van de installatie problemen opleveren als er bijvoorbeeld door diverse woningen heen gebroken moet worden om de afvoerpijp vanuit de begane grond op het hoge dak te plaatsen. In dat geval moet er gezocht worden naar alternatieven, bijvoorbeeld door de voorgevel. Dit kan echter weer bouwvergunningsplichtig zijn en mogelijk in strijd met de eisen van welstand.

Advies bij overname of wijziging

Het is daarom aan te bevelen om bij overname van een horecazaak of bij wijziging van de activiteiten van de horecazaak goed na te gaan wat de (on)mogelijkheden zijn van de te plaatsen of aan te passen installatie en afvoerpijpen van de afzuiginstallatie. Daarbij moet met name gekeken worden naar de effectiviteit van de te plaatsen installatie(s), of deze bouw- of omgevingsvergunningsplichtig zijn en of het bestemmingsplan dit toelaat.

Handhaving en samenwerking

Het handhaven van de regels omtrent geuroverlast in de horeca is een taak van de gemeente. De gemeente kan handhavend optreden als er sprake is van geuroverlast en de horecaondernemer zich niet aan de regels houdt. In sommige gevallen kan de gemeente ook maatwerkvoorschriften opleggen om de geuroverlast te verminderen.

Om het probleem van geuroverlast in de horeca aan te pakken, hebben MedTrading en de omgevingsdienst de handen ineen geslagen. Zij zijn bezig met het testen van alle beschikbare technieken op verschillende bedrijfsvoeringen, zodat klanten en burgers beter geadviseerd kunnen worden over hoe geuroverlast kan worden voorkomen.

Conclusie

Geuroverlast is een probleem dat vaak voorkomt in de buurt van horecazaken. De regels omtrent geur zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit Milieubeheer en de Activiteitenregeling Milieubeheer. Als er sprake is van bedrijfsmatige voedselbereiding, moeten er maatregelen worden getroffen om geuroverlast te voorkomen of te beperken tot een aanvaardbaar niveau. Het aanleggen van een voldoende hoge afvoerpijp of een doelmatige ontgeuringsinstallatie kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen en kan bouwvergunningsplichtig zijn. Bij overname van een horecazaak of wijziging van de activiteiten van de horecazaak is het daarom belangrijk om goed na te gaan wat de (on)mogelijkheden zijn van de te plaatsen of aan te passen installatie en afvoerpijpen van de afzuiginstallatie.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de regels omtrent geuroverlast in de horeca. MedTrading en de omgevingsdienst werken samen om het probleem van geuroverlast in de horeca aan te pakken door alle beschikbare technieken te testen op verschillende bedrijfsvoeringen.

× Whatsapp