+31 (0) 418 56 11 53 info@medtrading.nl

Bij het indienen van een vergunning omgeving zijn diverse tekeningen nodig die moeten voldoen aan de regelgeving.

In grote lijnen zijn het de volgende:

  1. Schetsontwerp: voorlopig schetsontwerp zoals plattegronden, gevelontwerp, doorsneden van het pand, renvooi en een  situatietekening van de bestaande en nieuwe situatie
  2. Bestektekening: definitief schetsontwerp inclusief bouwbesluit berekening, overzicht ventilatievoorzieningen, brandeisen zoals brandkleppen en brandwerende wanden.
  3. Principedetaillering: details van de diverse aansluitingen
  4. Kozijnoverzicht:overzicht van de buitenkozijnen
  5. Constructietekening:constructieplattegronden (fundering, evt. palenplan, verdiepingsvloeren, kapplan/plat dak, riolering)
  6. Milieutekening: tekening met vermelding van alle aspecten benodigd voor milieuvergunning.

Ook hiermee kunnen wij u helpen het geheel te realiseren. Door alles bij 1 partij onder te brengen scheelt dit u tijd en geld.

Contactformulier

× Whatsapp