+31 (0) 418 56 11 53 info@medtrading.nl

Nieuwe Alcoholwet vanaf 1 juli 2021

Vanaf 1 juli 2021 geldt de nieuwe Alcoholwet, als vervanger van de Drank-en Horecawet. Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor de horeca?

De belangrijkste wijzigingen nieuwe alcoholwet horeca

Vanaf 1 juli 2021 treedt de nieuwe Alcoholwet in werking, als vervanger van de Drank-en Horecawet. Op de website van Koninklijke Horeca Nederland staan de belangrijkste veranderingen voor de horeca, die we voor je op een rij hebben gezet.

Je vindt ze hieronder in een eenvoudig overzicht. Aan een kant de nieuwe horecawet per 1 juli 2021 en rechts de oude situatie in de Drank- en Horecawet.

Bron: KHN.nl

Nieuwe Alcoholwet vanaf 1 juli 2021

Oude Drank- en Horecawet

Inrichtingen

Bouwbesluit 2012 is leidend, Besluit Eisen inrichtingen vervalt op bijna alle punten.

Inrichtingen

DHW – Besluit Eisen Inrichtingen

Oppervlakte-eis

(alcoholwet art. 10.2)Een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, heeft ten minste één horecalokaliteit met een vloeroppervlakte van ten minste 35m2. Een lokaliteit is gedefinieerd als ‘een ruimte die omsloten is door scheidingsconstructies. N.b. de gemeente krijgt de bevoegdheid om nog hogere minimale eis te stellen.

Oppervlakte-eis

Extra eis in besluit eisen inrichtingen (art. 3): Een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, heeft ten minste één horecalokaliteit met een vloeroppervlakte van ten minste 35m2.

Hoogte-eis

(bb 2012 art. 4.1, art. 4.7) Hoogte-eis voor nieuwbouw is 2.60 meter van de vloer af gemeten en voor bestaande bouw is 2.10 meter.

Toiletruimte

Extra eisen in besluit eisen inrichtingen (art. 7):

  • ten minste 2 volledig gescheiden toiletgelegenheden, met een of meer behoorlijke voorzieningen om de handen met stromend deugdelijk drinkwater te kunnen wassen.
  • De toiletruimten zijn niet rechtstreeks toegankelijk vanuit een horecalokaliteit (voorportaal).

Ventilatie-eis

(Bb 2012 afd. 3.6). Mechanische afvoer is niet verplicht. Luchtverversingscapaciteit bij nieuwbouw is 4dm3/s per persoon (vereist voor nieuwbouw is dat de luchttoevoer rechtstreeks van buiten komt). Voor bestaande bouw geldt 2,12 dm3/s per persoon.

Ventilatie-eis

Extra eis in besluit eisen inrichtingen (art. 5) over mechanische ventilatie: Een horecalokaliteit is voorzien van een rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staande goed werkende mechanische ventilatie-inrichting met een luchtverversings-capaciteit van 3,8 x 10-3 m3/s per m2 vloeroppervlakte.

Wederverstrekking

Wederverstrekking wordt strafbaar. Dit betekent dat het strafbaar is voor een volwassene om alcoholhoudende drank te kopen, bijvoorbeeld in de horeca, en deze drank dan door te geven aan een minderjarige. Het gevolg is dat er drie boetes kunnen worden uitgedeeld: naast de (directe) verstrekker en de minderjarige die de alcohol in ontvangst neemt, kan nu ook een meerderjarige een boete kan krijgen voor het doorgeven van de drank.

Wederverstrekking

Wederverstrekking is niet strafbaar. Alleen minderjarige en horecaondernemer kunnen worden beboet voor het niet naleven van de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop.

Stage VMBO

14- en 15-jarige VMBO-scholieren mogen tijdens een stage in de horeca in het kader van hun opleiding alcohol schenken.

Stage VMBO

VMBO-leerlingen mogen pas vanaf 16 jaar alcohol schenken wanneer zij stage lopen in een horecabedrijf.

Prijsacties

Aanbiedingen op alcohol voor verkopers ‘voor gebruik elders dan ter plaatse’ mogen maximaal 25% korting geven op de normale verkoopprijs. Zo zijn voor supermarkten/slijters prijsacties voor alcohol als ‘twee halen, één betalen’ niet meer toegestaan. Voor de horeca geldt dat, net zoals in de DHW, gemeenten de bevoegdheid hebben om ‘happy hours’ aan banden te leggen.

Prijsacties

Gemeenten hebben de bevoegdheid om ‘happy hours’ in horeca aan banden te leggen.

Verkoop op afstand

Verbetering van naleving leeftijdscontrole bij ‘alcoholverkoop op afstand’ met meer verantwoordelijkheden voor horecaondernemer. Voor horeca geldt dit bij (online en telefonische) bestelling voor maaltijdbezorging met alcoholverkoop.


Leeftijdsverificatie

Bij aankoop van alcohol, bv via website of bezorgplatform, is het verplicht om een leeftijdsvraag te stellen vóór afronding van aankoopproces. De koper van alcohol moet dan bv zijn geboortedatum doorgeven of zijn leeftijd aanvinken. Daarnaast moet op website/bezorgplatform worden vermeld dat bij aflevering de leeftijd wordt gecontroleerd.

N.b. Op termijn wordt de leeftijdsvraag vervangen door een leeftijdsverificatiesysteem. De handhaving van alcoholverkoop op afstand komt te liggen bij de NVWA. Check de site van de NVWA voor meer informatie.

Geborgde werkwijze
Elke verkoper van alcohol op afstand wordt verplicht een geborgde werkwijze (document) op te stellen waarin wordt beschreven hoe ervoor wordt gezorgd dat naleving van de leeftijdsgrens in het hele proces van aankoop tot bezorging goed wordt bewaakt. De verkoper is verantwoordelijk voor naleving, ook als een externe bezorger de alcohol aflevert.

De geborgde werkwijze moet beschrijven:

  • het bewaken van de leeftijdsgrens bij overdracht van het product in de keten (horeca naar bezorger)
  • hoe ervoor wordt gezorgd dat alcohol alleen wordt afgeleverd aan meerderjarige op juiste adres
  • hoe geborgde werkwijze actueel blijf en inzichtelijk voor medewerkers
  • hoe jaarlijks wordt onderzocht of de geborgde werkwijze nog goed wordt uitgevoerd.

KHN heeft een model geborgde werkwijze om haar leden te helpen met het opstellen van een eigen document.

Verkoop op afstand

Dit onderdeel was niet opgenomen in de Drank- en Horecawet.

Alcohol overlast gebied

Gemeenten (met name de G4) krijgen extra mogelijkheden om een alcohol-overlastgebied aan te kunnen wijzen. In dit gebied kan de gemeente dan extra regels instellen met betrekking tot alcoholverkoop. Dit gebeurt bijvoorbeeld in het Wallengebied in Amsterdam.

Alcohol overlast gebied

Dit onderdeel was niet opgenomen in de Drank- en Horecawet.

Sociale Hygiëne Register

Het register sociale hygiëne wordt beheerd door een nieuw zelfstandig bestuursorgaan: de Landelijke commissie sociale hygiëne. Deze nieuwe commissie zal naar verwachting vanaf 1 januari 2022 van start gaan.

De erkenning van een diploma sociale hygiëne als bewijsstuk geldt voor een periode van vijf jaar. De kosten van erkenning, het inschrijven in het register en het afgeven van een verklaring komen voor rekening van de aanvrager. (Dit betreft dus het opleidingsinstituut, niet de persoon die het diploma sociale hygiëne krijgt).

Sociale Hygiëne Register

Het register sociale hygiëne wordt beheerd door de Landelijke Examen Commissie van de SVH (Stichting Vakbekwaamheid Horeca).

Visit Us
MEDTRADING. De Hoef 5D 5311 GH Gameren
E-mail Us
info@medtrading.nl
× Whatsapp